a

Debaty rowerowe WPR 2011

 

Debata rowerowa w Gdańsku na ul. Rajskiej i sondaż wśród zgromadzonych rowerzystów

Z przyczyn od nas niezależnych nie udało się nam przeprowadzić całej debaty podczas Wielkiego Przejazdu Rowerowego ani zaprezentować zgromadzonym całej prezentacji. Zainteresowanym proponujemy zapoznanie się z naszą oceną osiągnięć władz miasta w roweryzowaniu Gdańska.

Pobierz prezentację w formacie pdf

Poniżej prezentujemy także wyniki sondażu:

Oddano 241 ankiet.

Dział 1 (nowo powstałe inwestycje, drogi rowerowe, pasy, itp.) otrzymał średnią ocenę 3,18

Dział 2 mała infrastruktura rowerowa (parkingi, parkingi strzeżone) otrzymał średnią ocenę 1,88

Dział 3 utrzymanie dróg rowerowych (remonty, fazy świateł, organizacja ruchu, objazdy) otrzymał średnią ocenę 2,70

Dział 4 (planowane inwestycje drogowe ) otrzymał średnią ocenę 3,07

Dział 5 (konsultacje społeczne i polityka informacyjna UM) otrzymał średnią ocenę 2,61

 

 

Debata rowerowa w Redzie

W Redzie debata miała troszeczkę inny przebieg niż w Gdańsku. Dzień wcześniej przedstawicielowi Wejherowskiego Towarzystwa Cyklistów, mieszkańcowi Redy udało się spotkać z Burmistrzem Redy - Panem Krzysztofem Krzemińskim w bardziej dogodnych warunkach w celu omówienia najistotniejszych kwestii związanych z rozwojem Redy i komunikacji rowerowej. Reda jest dość specyficznym miastem w którym poza głównymi drogami nie istnieje konieczność separacji ruchu, możliwe są za to działania na rzecz uspokojenia ruchu w formie prawnej czy architektonicznej. Warto nadmienić, iż dialog nawiązany 2 lata temu spowodował, iż działania na rzecz uspokajania ruchu, w tym brania pod uwagę interesu niechronionych uczestników ruchu, jak wyniesione skrzyżowania, bariery zakrzywiające tor jazdy, są obecnie stałym elementem realizacji nowych inwestycji, głównie dlatego, że się sprawdzają i są skuteczne. Przykładami dotychczasowych zmian są wyniesione skrzyżowania na ul. Łąkowej czy ul. Kazimierskiej, zakrzywienia toru jazdy na ul. Długiej. To sprzyja komunikacji rowerowej i bezpieczeństwu pieszych co łatwo zauważyć na ulicach Redy w której mieszkańcy jeżdżą na rowerach w większości ulicami i czują się na nich coraz bardziej bezpieczni. Tak więc podczas debaty przedstawiliśmy pokrótce postulaty uczestnikom i zachęcaliśmy mieszkańców do aktywności w przyszłości by choć informowali o rzeczach które są dla nich uciążliwe na co dzień. Bezpośrednio od uczestników natomiast wypłynął postulat dokończenia inwestycji rekreacyjnej drogi w Mościch Błotach i również został przekazany w formie pisemnej.

Treść postulatów można pobrać tutaj:

 

Debata rowerowa w Gdyni

Debata rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12:00 przy Płycie Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki. Miała charakter wymiany oświadczeń pana Marcina Wołka – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. komunikacji rowerowej i Michała Włocha ze Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia.

Po przywitaniu uczestników i poinformowaniu, że prezydent Gdyni Wojciech Szczurek nie weźmie udziału w spotkaniu, Michał Włoch ze Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia przywitał i poprosił do mikrofonu Pana Marcina Wołka. Pan Wołek w imieniu Prezydenta Gdyni powitał uczestników przejazdu. Następnie przyznał, że infrastruktura rowerowa w Gdyni obecnie pozostawia wiele do życzenia, ale są plany jej poprawy. Wyraził radość z powstania Stowarzyszenia, podkreślając swoje poparcie i wkład w powstanie tej inicjatywy. Następnie poinformował zebranych o planach powołania Gdyńskiej Rady Rowerowej, która będzie ciałem konsultującym inwestycje rowerowe w mieście. W kolejnych słowach, pełnomocnik uznał ten rok za przełomowy dla rozwoju dróg rowerowych w związku z preliminowaniem kwoty 18 milionów złotych na nowe drogi rowerowe. Podsumowując swoje wystąpienie, Pan Marcin Wołek określił ten rok jako rok otwarcia rowerowego, zarówno dla rowerzystów, Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia, jak i dla miasta Gdyni.

Po krótkim wystąpieniu pełnomocnika, Michał Włoch przekazał na jego ręce postulaty gdyńskich rowerzystów, zebrane przez Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia i skierowane do Prezydenta Gdyni,
a następnie przedstawił je zebranym uczestnikom Wielkiego Przejazdu Rowerowego.

Treść postulatów można pobrać tutaj

Po przedstawieniu postulatów przez Michała Włocha głos zabrał Pan Marcin Wołek, który wymienił inwestycje miasta w drogi rowerowe planowane w najbliższym czasie:

Następnie pełnomocnik zapewnił o poparciu postulatów Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia i ich poważnym traktowaniu przez władze miasta oraz potwierdził chęć współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

W Wejherowie nie odbyła się debata z udziałem władz miasta. W trakcie przygotowań dotyczacych organizacji debaty w Wejherowie okazało się, że z uwagi na równolegle odbywający się odpust na Kalwarii Wejherowskiej władze miasta od dłuższego czasu planowały obecność na uroczystościach religijnych.

W Rumi nie odbyła się debata z udziałem władz miasta z uwagi na niewielkie zaangażowanie mieszkańców w organizację Wielkiego Przejazdu Rowerowego i spotkania z władzami.

Włodarze wszystkich miast Małego Trójmiasta Kaszubskiego oraz Starosta Wejherowski otrzymają petycję, pod którą zbierano podpisy w trakcie spotkań w Redzie, Rumi i Wejherowie.

Tekst petycji w załaczeniu

 

wróć wróć co sie zdarzy? jak było przed laty?