a home ocochodzi co sie zdarzy jak było

Zardzewiała Szprycha 2013

W roku 2013 podczas Wielkiego Przejazdu Rowerowego po raz pierwszy przyznana została nagroda "Zardzewiałej Szprychy". Trafia ona do osób lub instytucji, których działania w ostatnich latach były szczególnie niekorzystne dla rozwoju komunikacji rowerowej w aglomeracji gdańskiej. "Zardzewiała szprycha" nie ma jednak stanowić wyrazu napiętnowania, ale przyczynić się do mobilizacji nominowanego i zmiany działań krytycznie ocenianych przez trójmiejskich rowerzystów. Pierwszym laureatem "Zardzewiałej szprychy" został

Prezydent Sopotu - Pan Jacek Karnowski.

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie wyboru:Gdańsk, dn. 4 czerwca 2013 r.


Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu

Federacja Organizacji Rowerowych Pomorza pragnie poinformować o przyznaniu Panu dorocznej antynagrody rowerowej „Zardzewiała Szprycha 2013”. Nagrodę tę przyznajemy osobie lub instytucji, której działania były w ubiegłych latach szczególnie niekorzystne dla rozwoju komunikacji rowerowej w Aglomeracji Gdańskiej. Nie ma ona jednak stanowić wyrazu napiętnowania, ale przyczynić się do refleksji i mobilizacji nominowanego i zmiany działań krytycznie ocenianych przez pomorskie środowiska rowerowe.

„Zardzewiała Szprycha 2013” za:
- Fatalną realizację inwestycji – pseudo-dróg rowerowych (m. in. ul. Rzemieślnicza, ul. Łokietka) – separujących ruch rowerowy w miejscach, które tego nie wymagają, spychając rowerzystów na źle wykonane i źle oznakowane „ścieżki rowerowe” które nie zachowują ciągłości ani podstawowych parametrów jakościowych,
- Brak remontów i należytego utrzymania istniejącej infrastruktury (nadmorska droga rowerowa) oraz ignorowanie postulatów pilnej potrzeby przebudowy tej trasy
- Brak jakichkolwiek działań w celu dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych (pomimo przyjęcia i uzgodnienia tego postulatu z ZDiZ Sopot w lipcu 2012 r.)
- Brak działań w celu eliminacji administracyjnych barier dla ruchu rowerowego (eliminacja dyskryminujących zakazów ruchu rowerów w wielu kluczowych punktach miasta takich jak główne ciągi komunikacyjne (al. Niepodległości), tunele i przejazdy pod linią PKP, ciąg nadmorskiej drogi rowerowej przy Molo) – pomimo przyjęcia i uzgodnienia części tych postulatów z ZDiZ Sopot w lipcu 2012 r.)
- Realizację infrastruktury rowerowej i oznakowania niezgodnego z podstawowymi zasadami ruchu drogowego obowiązującymi w Polsce (jedyne w kraju, dwukierunkowe pasy rowerowe – w ul. Haffnera oraz ul. Armii Krajowej – niezgodne z zasadami ruchu prawostronnego, błędnie zaprojektowane, wadliwie oznakowane)
- Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 10 km/h na nadmorskiej drodze rowerowej (wprowadzanie dyskryminującego prawa, niemożliwego do egzekucji i to przy użyciu błędnego oznakowania – zamiast niezbędnej modernizacji i przebudowy tej trasy)

FORP tworzą: Gdańska Kampania Rowerowa, Sopocka Inicjatywa Rozwojowa, Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia, Wejherowskie Towarzystwo Cyklistów

PS. Więcej materiałów na temat Sopotu (w tym także zdjęcia i filmy) zamieścimy tutaj wkrótce.

 

wróć wróć