a

Złota Szprycha 2011

Nagroda Złotej Szprychy przyznawana jest od 2006 r. przez Gdańską Kampanię Rowerową instytucjom lub osobom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju komunikacji rowerowej.

2006 r. - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., za: "Wprowadzenie nowatorskiej
w Polsce promocji bezpłatnego przewozu rowerów w okresie maj - październik w pojazdach SKM kursujących na terenie aglomeracji gdańskiej"

2007 r. - Uniwersytet Gdański, za: "Stworzenie przed wszystkimi wydziałami UG sieci wzorcowych miejsc parkingowych dla rowerów, pozwalających na bezpieczne przypinanie ramy roweru"

2008 r. - Nagrody nie przyznano.

2009 r. - Antoni Szczyt, za: "wieloletnie starania na rzecz rozbudowy infrastruktury rowerowej Gdańska, w tym zwłaszcza prace koordynatora przygotowań aplikacji miast – Gdańska, Sopotu i Gdyni
o pomoc finansową na rozbudowę infrastruktury rowerowej (dróg i strzeżonych parkingów rowerowych)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013"

2010 r. - Nagrody nie przyznano.

2011 r. - Parlamentarna Grupa ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej w VI Kadencji Sejmu RP za: "działania na rzecz zmiany ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, które przyczyniły się do poprawy warunków ruchu rowerowego, wzrostu bezpieczeństwa i większej, wzajemnej kultury wszystkich użytkowników dróg w Polsce."

 

wróć wróć