a

Reda

Rowerzyści z Redy o godzinie 10.30 spotkają się na skrzyżowaniu ul Cechowej i Gdańskiej, naprzeciwko zjazdu na Puck.

Podczas zbiórki omówimy problemy ruchu rowerowego w Redzie, wskażemy władzom miasta błędy w źle wykonanych inwestycjach oraz problemy w dojazdach do sąsiednich miast, a także przekażemy szczegółową listę naszych postulatów:

- uspokojenie ruchu na ul. Obwodowej wraz z ułatwieniem jazdy rowerem tą ulicą poprzez wybudowanie rond jedno-pasowych na kluczowych skrzyżowaniach oraz wprowadzenie pasów ruchu dla rowerów w jezdniach

- wybudowanie w parku miejskim na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Olchowej drogi dla rowerów odseparowanej od ciągów pieszych, tak, aby połączyć odseparowane dzielnice. Obecnie dużo rowerzystów zmuszonych jest do łamania prawa i przeciskania się miedzy pieszymi, mając za jedyną alternatywę jazdę okrężną ul Gdańską lub ul. Obwodową

- poparcie i współdziałanie z Wejherowskim Towarzystwem Cyklistów w lobbowaniu na rzecz budowy pasów ruchu dla rowerów na ul. Puckiej (zarządzanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich) aby umożliwić spokojną i bezpieczną jazdę między odseparowanymi osiedlami, na często zakorkowanej drodze

oczekujemy także:

- wspólnej debaty WTC i władz miasta nad organizacją ruchu na ul. Gdańskiej i ewentualnymi działaniami uspokajającymi ruch na tej drodze, poprawiającymi bezpieczeństwo oraz eliminującymi dyskryminację pieszych (przejawiającą się np. w kilkuminutowym oczekiwaniu na zmianę fazy sygnalizacji czy przeciskaniu się wąskimi chodnikami tuż obok tirów)

- rozwiązania problemu braku dostępnego dla każdego rowerzysty połączenia z wschodnią częścią Rumi, a więc łącznika ul. Obwodowej z ul. Kosynierów, oraz zadbania, aby w przyszłej inwestycji znalazło się rozwiązanie dogodne, bezpieczne i wydajne dla rowerzystów - w postaci pasów rowerowych w jezdniach

Następnie, ok. godziny 11.00, razem z rowerzystami z Wejherowa, "peleton północny" 15 Wielkiego Przejazdu Rowerowego wyruszy w kierunku Gdańska - Żabianki, zatrzymując się po drodze w Rumi i Gdyni oraz łącząc z grupą rowerzystów w Sopocie.

Uwaga! Pomimo, że trasa do Gdańska liczy blisko 29 kilometrów, nie obawiaj się - dasz radę! Jedziemy powoli, a po drodze, w miejscach postoju, będzie można się napić i odpocząć. Jeśli mimo tego sądzisz, że może zabraknąć Ci sił, zawsze będziesz mógł wrócić do domu kolejką, z dowolnego przystanku na trasie Przejazdu. Za przewóz roweru SKM-ką nic nie zapłacisz!

wróć wroc